3488/6834

 
Delad glädje är dubbel glädje. Delad sorg är halv sorg.